Kompetenskartan
Fysioterapeuter med kompetens inom kvinnors hälsa

Emelie Johansson

Kontakt:

Telefon: 0102411010

 

Vaginal palpation, Anal palpation, Lymfödem, Endometrios

Jag erbjuder:

Mottagning av patient, Auskultation

Jag jobbar med:

Bäckenbottendysfunktion, Smärt- och spänningstillstånd i bäckenbotten, Rehab efter gynekologisk operation, Vaginal palpation, Anal palpation, Lymfödem, Endometrios