Kompetenskartan
Fysioterapeuter med kompetens inom kvinnors hälsa

Marianne K Dester

Kontakt:

Kyrkogatan 35, 411 08 Göteborg. 

marianne.dester@sats.se

073 072 71 27 

Jag erbjuder:

Mottagning av patient

Jag jobbar med:

Graviditetsrelaterade komplikationer, Rygg- och bäckenbesvär under graviditet, Bäckenbottendysfunktion, Bedömning av förlossningsskador, Förstoppning och tömningsbesvär, Gynekologisk prolaps, Sexuella problem, Smärt- och spänningstillstånd i bäckenbotten, Rehab efter gynekologisk operation, Urininkontinens, Analinkontinens, Vaginal palpation, Anal palpation, Menstruationssmärta, Klimakteriebesvär, Lymfödem, Osteoporos, Endometrios