Kompetenskartan

Fysioterapeuter med specialisering eller kompetens inom obstetrik, gynekologi och urologi

Hej och välkommen! Denna kartan är till hjälp för patienter och vårdgivare som vill komma i kontakt med en fysioterapeut med kompetenser inom området kvinnors hälsa.

Sök i kartan genom att navigera dig till en plats/ort nära dig, eller sök på plats/ort i sökfältet. Träffarna visas både i kartan och i listan under kartan. Du kan klicka på en fysioterapeut för att se fullständig information och kontaktvägar.

Övervägande andel fysioterapeuter på kompetenskartan är verksamma inom offentlig sjukvård och vanlig patienttaxa gäller. För kollegor som arbetar privat utanför sjukvården framkommer detta i namnet (privat taxa) samt i inforutan.

      Överst i listan (färgmarkerade) visas specialister inom obstetrik, gynekologi och urologi.

      Därefter listas fysioterapeuter utan specialisering och/eller specialisering inom annat område.

      Vill du lista dig på kompetenskartan?