Kompetenskartan

Fysioterapeuter med specialisering eller kompetens inom obstetrik, gynekologi och urologi

Hej och välkommen! Denna kartan är till hjälp för patienter och vårdgivare som vill komma i kontakt med en fysioterapeut med kompetenser inom området kvinnors hälsa.

Sök i kartan genom att navigera dig till en plats/ort nära dig, eller sök på plats/ort i sökfältet. Träffarna visas både i kartan och i listan under kartan. Du kan klicka på en fysioterapeut för att se fullständig information och kontaktvägar.

      Överst i listan (färgmarkerade) visas specialister inom obstetrik, gynekologi och urologi.

      Därefter listas fysioterapeuter utan specialisering och/eller specialisering inom annat område.

      Vill du lista dig på kompetenskartan?